V PRÍPADE ZÁUJMU O PREHĽAD CERTIFIKÁTOV NA KOMPLEXNÉ VYBAVENIE ŠPORTOVÍSK NÁS KONTAKTUJTE:

supasport@supasport.sk