HALOVÉ OPONY

HALOVÉ OPONY

Závesy, ktoré sa elektricky zdvíhajú pod strešnou alebo stropnou konštrukciou pomocou hnacieho hriadeľa.
Závesy, ktoré sa elektricky zdvíhajú pod strechou alebo stropnou konštrukciou pomocou elektrického motora a lanového       valčeka.
Závesy zavesené pod strešnou alebo stropnou konštrukciou, ktoré sa posúvajú ručne.
Závesy zavesené pod strešnou alebo stropnou konštrukciou, ktoré sa posúvajú elektricky.

Nezáväzná objednávka