Sme dynamická spoločnosť, ktorá sa z roka na rok rozvíja a rozširuje svoju ponuku. Našim hlavným zameraním je komplexné  vybavenie verejných objektov. Väčšina našich projektov je spojená s vybavením pre sály, kiná, štadióny, haly a iné športoviská. V našom tíme sú pracovníci s 20 ročnou praxou v tomto obore. Všetky produkty podliehajú technickým normám  a majú všetky potrebné osvedčenia.